RETURRET

 • Produktet bliver specielt fremstillet efter dine personlige specifikationer. Derved adskiller vi os fra andre klassiske tøjsælgere. Varer, som bliver byttet, kan vi ikke lægge tilbage på lageret. Derfor bytter vi kun hvis vi har lavet en fejl, derfor er det også vigtigt at du læser korrektur på din bestilling når du godkender et layout. Læs mere her.

 

FORBEHOLD

 • Der tages forbehold for pris- og trykfejl og forbeholder sig ret til uden varsel at ændre gældende priser samt prisstruktur. 
 • Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%. Det skal forventes at der vil være en farve-variation fra skærm til print. 
 • Ved trykning af t-shirts kan trykket rykke sig med op til +/- 2 cm. Skævhed kan forekomme med op til +/- 1cm
 • Placeringen af tryk, gøres bedst muligt ud fra designet, men mindre tilpasninger som ændring af størrelse på designet, og placering kan forekomme.
 • Farven på tøjet er anvist på skærmen bedst muligt, men en farve-variation i forhold til skærmvisnigen skal forventes.
 • Ved print direkte på tøjet med DTG print, vil der i visse tilfælde kunne forekomme misfarvninger på tøjet, dette vil gå af i den første vask.

 

LEVERINGSBETINGELSER

 • Leveringstiden er som standard 7 arbejdsdage.  Ønskes forsendelse med post o.lign. betales dette efter gældende takst. Vi kan ikke blive holdt ansvarlig for evnt. forsinkelse af pakker grundet post. Kun hvis vi ikke sender pakken til den aftalte tid.
 • Der gøres altid sit yderste for at overholde en aftalt leveringsfrist, men er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskridelse.
 • Force majeure: Strejke, lockout, brand eller anden force majeure, der direkte eller indirekte har indflydelse på ordrens gennem-førelse, berettiger trykkeriet til at udskyde leveringen.

 

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

 • Vi gør opmærksom på, at ShirtDesign.dk til enhver tid følger den gældende lovgivning for behandling af firma- og personoplysninger, hvorfor alle informationer behandles fortroligt. Det vil til enhver tid være muligt personligt at få oplyst eventuelle registrerede informationer samt få dem slettet, såfremt dette ønskes. Ingen informationer kan på noget tidspunkt videregives eller sælges til tredje part.

 

MANGLER

 • ShirtDesign.dk kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.
 • Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
 • Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. ShirtDesign.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
 • ShirtDesign.dk har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.
 • Fejl på tøj, som f.eks. syninger, pletter eller lignende, skal reklameres over inden for 8 dage. Tøj der har mangler eller defekter efter at det er taget i brug, eller vasket, kan vi ikke tage retur eller bytte.

 

COPYRIGHT

 • Alle rettigheder på layouts, skitser, udkast, rentegninger, offsetfilm m.v., der debiteres, tilhører kunden, med mindre andet er aftalt.
 • Alle rettigheder på layouts, skitser, udkast, rentegninger, offsetfilm m.v., der IKKE debiteres, tilhører ShirtDesign.dk , med mindre andet er aftalt.
 • I tilfælde, hvor andre leverandørers ophavsret er involveret (eksempelvis fotografier, illustrationer, fotomodeller m.v.) er ShirtDesign.dk  ikke ansvarlig for krav, der rejses fra disse tredjemænd, såfremt disses ophavsrettigheder krænkes.

 

OPHAVSRET

 • Kunden garanterer, at kundens anvendelse af det materiale, der overleveres til ShirtDesign.dk, ikke er i strid med den til enhver tid gældende lov om ophavsret og/eller andre ophavsretslige bestemmelser. Hvis ShirtDesign.dk bliver pålagt ansvar over for tredjemand for krænkelse af ophavsrettigheder eller andre rettigheder til det til ShirtDesign.dk overleverede materiale, er kunden pligtig til at holde ShirtDesign.dk skadesløs for ethvert erstatnings-krav og andre omkostninger af enhver art.

 

VÆRNETING

 • Tvist mellem ShirtDesign.dk og kunden afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.

 

BETALINGSBETINGELSER

 • Enhver ny kunde betaler netto-kontant med mindre andet er aftalt.
 • Erhvervs kunder betaler derefter med 14 dages betalingsfrist.

 

Your cart is empty
Søg